ZDF-62B5

  • Compound Vacuum Gauge, ZDF-62B5, 10E5 to 10E-7 Pa, 6 loops, Rs485

    සංයුක්ත රික්ත මිනුම, ZDF-62B5, 10E5 සිට 10E-7 Pa, ලූප 6 ක්, රුපියල් 485

    මාදිලිය ZDF-62B5 සංයුක්ත වැකුම් මාපකය සමන්විත වන්නේ අඩු රික්ත මිනුම් ඒකක 2 කින් සහ ඉහළ රික්ත මිනුම් ඒකක 1 කින් ය. මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා එක් ප්‍රතිරෝධක මිනුම් ඒකකයක් (ආර්ජී 2) භාවිතා කෙරේ (1.0 × 10E5Pa1.0 × 10E-7Pa) ස්වාධීනව, ප්‍රතිරෝධක මිනුම් ඒකකය (ආර්ජී 1) අයනීකරණ මිනුම සමඟ සංයෝග ඒකකයක් ලෙස අඛණ්ඩ පාලනය සහ මිනුම් ලබා ගැනීම (1 × 10E5)1 × 10E-7Pa).